Rotujakauma

Rotujen kokonaismäärä

Sukupuolijakauma

Rotujen kokonaismäärä